Slovo o Tomášovi Jakubčovi

Tradičný memoriál, ktorý má za sebou už 25. ročníkov, nesie názov podľa priekopníka ženského športu v Michalovciach. Ten stál pri prvých krokoch ženskej hádzanej a významne sa zaslúžil o jej ďalší rozvoj. Tomáš Jakubčo sa narodil 3. novembra 1944 vo Vyšnej Šebastovej v okrese Prešov. Jeho odborné pôsobenie bolo spojené s odevnou firmou OZKN Prešov, kde pracoval v rôznych funkciách a po zriadení prevádzky v Humennom sa stal jeho vedúcim a neskôr aj riaditeľom. Po čase sa oženil a narodili sa mu dvaja synovia. Do pamäti sa zapísal najmä ako športový fanúšik a organizátor. Najprv svoju energiu venoval futbalu, a to veľmi úspešne.

TJ Odeva Michalovce, ktorú spoluzakladal a kde pôsobil ako predseda, bola účastníkom 1. slovenskej ligy. Postupne presedlal na hádzanú a začiatkom 70-tych rokov založil s ďalšími nadšencami ženský hádzanársky oddiel. Po skromných začiatkoch s mládežníckymi družstvami si tento oddiel postupne vybudoval na Slovensku stále miesto v širšej špičke. V čase vzniku ženskej hádzanej v Michalovciach nikto, ani Tomáš Jakubčo, netušil, že nasledujúce roky práce ďalších jeho nasledovníkov vyzdvihnú michalovské dievčatá medzi slovenskú elitu a stanú sa rekordérkami v počte majstrovských titulov. My len dodajme, že Tomáš Jakubčo zomrel v roku 1990 vo veku 46 rokov.